Strona nie korzysta z plików cookies, ale korzysta z nich Google podczas wyświetlania reklam. Szczegóły w zakładce Cookies info.

Kreseczki.pl - darmowy generator kodów kresowych on-line

Kreseczki.pl jest darmowym polskim generatorem kodów kresowych. Umożliwia tworzenie kodów w standardach EAN-13 i code-128. Generator umożliwia hurtowe zaczytanie kodów z pliku txt lub csv. Autor strony dołożył wszelkich starań, aby generator funkcjonował prawidłowo, jednak nie daje gwarancji na brak błędów i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne następstwa.

Strona nie wykorzystuje cookies ani nie gromadzi żadnych danych. Z cookies korzystają jednak reklamy Google wyświetlane na Stronie. Sczegóły w zakładce Cookies info.

Dostępne formaty to EAN13 składający się z 13 cyfr, gdzie ostatnia jest cyfrą kontrolną oraz CODE-128, który może zawierać w sobie wszystkie znaki ASCII. Aby wygenerował się kod EAN13 należy wpisać 12 lub 13 cyfr. W przypadku 12 znaków, cyfra kontrolna zostanie obliczona autoamtycznie. Przy wpisaniu 13 cyfr kod wygeneruję się niezależnie od tego, czy cyfra kontrolna jest prawidłowa. Jeśli jednak nie będzie prawidłowa, pojawi się komunikat o tym informujący.
Kody można zaimportować z pliku csv bądź txt. Wystarczy wpisać w plik kody jeden pod drugim, zapisać i wczytać w pole formularza. W plikach dodatkowo można umieścić jeszcze 4 kolumny. Oprócz pierwszej z kodem, można wstawić odpowiednio w kolejnych kolumnach: Nagłówek, drugi nagłówek, wielkość pierwszego nagłówka w pikselach jeśli ma być inna niż 18px, wielkość drugiego nagłówka jeśli ma być inna niż 13px. Kolumny można rodzielać dowolnym znakiem podziału, przy czym należy go wpisać w pole formularza. Domyślnie jest to średnik ";". Maksymalna wielkość pliku to 200kB.
Powinny, ale nie w każdej przeglądarce to działa. W miarę dobrze działa w Chrome.
Znaki specjalne to np. enter, backspace, delete, etc. Można je wstwić w kod CODE-128. W tym celu w kod należy wstawić ciąg zastępujący dany znak:
  • (ZNAKENTER)
  • (ZNAKNOWALINIA)
  • (ZNAKTABULATOR)
  • (ZNAKBACKSPACE)
  • (ZNAKDELETE)
  • (ZNAKESCAPE)
  • (ZNAKNOWASTRONA)
stopka